U nás pohodlné, praktické a jednoduché!

Přečtěte si podmínky pronájmu aut v Praze

v Praze  + 420 777 588 678

v Moskvě +7 495 255 17 13

Zavolejte na Skype

Autopůjčovna Praha-stavu• Všechny naše vozy jsou nekuřácké! Čištění interiéru nebovýměna spálených částí na vaše náklady!
• Zákazník nemá právo vstoupit na území pronájem autatyto země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Srbsko.


Kauce


• Povinná stav půjčení auta je kauce, která je uzamčen na bankovní účet nebo vyplaceny v hotovosti. Vratná kauce ve výši 200 eur nebo ekvivalent v cizí měně přijaté od nás.

• Záloha bude vrácena ihned po skončení nájmu a vrátit pronajaté nemovitosti.


• Záloha zaručit zachování pronajatého majetku. Pokud se nevrátí, nebo vrátit ze zranění, nebo úroveň paliva v autě, když se vrátíte méně než převodu, bude částka potřebná na úhradu nákladů se odečte z kauce. Pokud kauce částka nestačí na zaplacení nákladů, zákazník se zavazuje zaplatit rozdíl. 
Platba• Nájem je definován v "plánu cen." Platba za všech služeb je akontace ve výši 100%. Náklady na služby včetně DPH 20%;


• Přijímáme platby kartou přes terminál nebo měně v hotovosti při podpisu nájemní smlouvy auto;


• Platba kreditní kartou je možné i na našich webových stránkách přes PayPal, viz zde: http://www.paypal.com/ru nebo http://www.vxzone.com/paypal-faq.htm


• Přijímáme: americký dolar, Euro, česká koruna, ruský rubl.
Transfer • Chcete-li půjčit auto v Praze podepsali smlouvu a přijetí zprávy, že záznamy najeto, stav paliva, a viditelné poškození vozidla v době převodu.


• Vozidlo je dodáván s pracovní dobou 9,00 - 19,00. Dodávka vozu do Prahy a Praha-bezplatné;


 • Náklady hodin 20 eur. V noci, 22,00 - 8,00 EUR, 40;
Car návrat• Vozidlo se vrací na místo a čas ukazannyye v pronájmu;


. • V případě opožděného vrácení vozidla o více než 30 minut, zákazník souhlasí s tím, že nám uhradíte 12 eur za každou započatou hodinu;


• V případě opožděného vrácení vozidla o více než dvě hodiny, zákazník se zavazuje zaplatit další den pronájmu;


• náklady na vrácení vozidla do jiného umístění, než na místě určeném v nájmu se počítá 2 eur za 1 mil;


• Zákazník je povinen vrátit vozidlo se stejným množstvím paliva v nádrži, s níž obdržela od společnosti. Pokud je hladina paliva v nádrži automobilu nižší než je uvedeno v zákoně o převodu, zákazník hradí náklady na chybějící palivo.


 • Pokud se tedy vrátíte na vůz podpisem přijetí zprávy, že záznamy najeto, palivo, poškození a chybějící příslušenství v době vozu návratu. Podepsána oběma stranami přijetí zprávy potvrzuje, že den a hodinu uvedené v protokolu klient odešle, a společnost vzala auto.


 • Pokud klient není k dispozici, když se vrátíte do auta, nebo z jakéhokoli jiného důvodu nepodepíše potvrzení o převzetí-předání vozu, místo klientského certifikátu podepsaného třetí stranou. Klient souhlasí s tím, aby převzít plnou odpovědnost za bezpečnost pronajatého majetku a náhradu nákladů na případné škody na pronajatém autě, nedostatek nebo poškození pronajatého zařízení, nedostatek paliva.
Pojištění a Odškodnění• Náklady na pronájem auta je komplexní pojištění, které zahrnuje: komplexní pojištění (podobně jako Hull), s minimem osobní finanční zodpovědnosti 5000,-Kč (povolení)
• Zákazník je osobně odpovědný pouze za škody způsobené jeho zaviněním.     
 
 Zákazník uhradí společnosti ztráty v plné výši, pokud:
• Jezděte vliv alkoholu nebo drog


• Poškození způsobené nesprávným používáním vozidla (špatné spínač převodovky, přehřátí motoru, misfolded a zajištění zavazadel, tankování nesprávný typ paliva, poškození prvků interiéru vozidla, apod.)


• vozidlo řízené osobou, která není uvedena v nájemní smlouvy auta


• Vozidlo bylo použito v soutěžích, vzdělávání řidičů, na tažení jiných vozidel, jakož i pro dopravu, jako taxi


• Klient nehlásil dopravní nehodu nebo krádeži auta na policii a podepsal policejní zprávu


• porušovat podmínky pronájmu


Ve všech těchto případech, klient hradí všechny náklady spojené s incidentem, včetně ušlého zisku po dobu nezbytně nutnou pro automobilový opravy
 
• Do tří měsíců po návratu vozidla ze strany klienta, v případě dodatečných nákladů vzniklých zaviněním odběratele (např. finanční nároky třetích stran nebo fines dopravní policie), se mě Poslat na kontaktní e-mail nebo e-mailový klient, uvedené ve smlouvě, kopii příslušného dokumenty a e-maily detaily k úhradě těchto nákladů.

Připomínáme vám
že pokud nechcete platit za tyto výdaje, máte nějaký problém a pak si vízum do jakékoli země Schengenského prostoru a EU! Informace o všech dlužníka, aby jejich stávající pokuty v případě, že poruší zákon, policie do databáze osob, které navštívily schengenských zemí a EU!
   
Ukončení nájmu


 • Zákazník má právo ukončit nájemní smlouvu jednostranně, varuje společnost dopisem, telefonicky nebo e-mailem nejméně 24 hodin před datem ukončení. V případě předčasného ukončení smlouvy, bude společnost přepočítá nájemné, na základě skutečného trvání leasingu a je zaokrouhlena na celé dny směrem nahoru, v závislosti na "ceníku";
 • Společnost může ukončit nájemní smlouvu jednostranně a požadovat vrácení vozidla v případě, že se stane hrubého porušení smlouvy ze strany zákazníka.


Ve všem, že jsme psali zde o autopůjčovnou v Praze a zejména
zvýrazněno red-


Není nic špatného na tom, a plašit -   Jen zůstaň normální člověk (!)


                Respektovat a dodržovat pravidla a zákony jiné země, postupujte prosím podle

                              našich pokynů a pokud budete mít nějaké problémy -

                            Poraďte se s námi a naší advokátem o tom, jak je řešit!